DET HANDLER IKKE BARE OM HVA DU SELGER, MEN OGSÅ HVORDAN DU SELGER

Kjøpsopplevelsen er over 50% av grunnen til at man velger å bli kunde. Det er et direkte resultat av selgerens adferd.

Kilde: Sales Executive Counsil