ORGANISATIONER, SOM STRUKTURERET MONITORERER MEDARBEJDERNES ADFÆRD OG GIVER UDVIKLENDE FEEDBACK, HAR 31% HØJERE WIN RATE END DEM, SOM BARE SÆTTER MÅL OG FØLGER OP

Kilde: CSO Insights